SARGASSOHAVETS HEMMELIGHEDSFULDE VANDRER

Ålen har altid været omgærdet af mystik. Eksempelvis troede zoologiens fader, grækeren Aristoteles, at ålen opstod spontant fra "Jordens indvolde". Romeren Plinius mente, at åleunger kom fra dele af den voksne ål, som var blevet skrabet af på klippestykker. Så sent som i forrige århundrede mente man, at en lille sølvbille var ophav til ålen.
I 1896 fangede italienerne Grassi og Calandruccio to små ca. 2 cm lange pilebladslignende larver, kendt som leptocephaler, i Messinastrædet. Da larverne blev placeret i et akvarium, forvandlede de sig til 8 millimeter lange ålelarver.
Det var dog først i 1904, hvor den danske havforsker Johs. Schmidt opdagede ålelarver i Atlanterhavet ved Færøerne, at han kom på sporet af ålens livscyklus
I dag ved vi, at ålen gyder i Sargassohavet, og at larverne driver med Golfstrømmen til Europa og Nordafrika. Her forvandles de til glasål og fordeler sig langs kysterne eller trækker op i ferske vande. Derefter sker forvandlingen til gulål, som er det længste stadium i ålens liv. Efter 5-12 år er gulålene blevet kønsmodne og starter nu som blankål deres næsten 7000 km lange vandring tilbage til Sargassohavet.
Vi er blevet en smule klogere - men alligevel gemmer ålen på mange hemmeligheder, især omkring dens formering. Til gengæld er det ikke nogen hemmelighed, at ålen er i hastig tilbagegang – og at det er vigtigt at handle nu. Sustainable Eel Group er en organisation, der arbejder på en storstilet handlingsplan for at hjælpe ålebestanden på ret kurs.


Læs mere om:
Sustainable Eel Group
Trusler mod ålen
 

 

DanskEnglish
Novagraf A/S