Persondatapolitik

Databeskyttelsespolitikken gælder for Royal Danish Fish A/S og øvrige virksomheder i koncernen, herefter benævnt RDF Group. Politikken skal hjælpe til at sikre og dokumentere, at RDF Group behandler og beskytter registrerede personoplysninger i overensstemmelse med betingelserne i Persondataforordningen.

 

Fortegnelse over behandlingen af personoplysninger

RDF Group behandler personoplysninger om:

 • Medarbejdere: jobansøgere, nuværende- og tidligere ansatte
 • Kunder: Private kunder – Ejere af enkeltmandsvirksomheder – kontaktpersoner hos selskaber
 • Leverandører: Private leverandører – Ejere af enkeltmandsvirksomheder – kontaktpersoner hos selskaber
 • Øvrige kontaktpersoner og samarbejdspartnere i forbindelse med drift af virksomheden

 

Vi har udarbejdet en fortegnelse over behandlingen af personoplysninger. Fortegnelsen giver overblik over de behandlinger, som virksomheden er ansvarlig for.

Personoplysningerne er en forudsætning for, at RDF Group kan indgå ansættelses-, kunde- og leverandør- kontrakter samt kommunikere med de relevante kontaktpersoner og samarbejdspartnere.

 

Behandlingens formål og lovlighed

Personoplysningerne behandles og arkiveres i forbindelse med:

 • Personaleadministration, herunder rekruttering, ansættelse, fratrædelse og udbetaling af løn
 • Stamdata og kontaktpersoner for kunder samt markedsføring, ordrer, salg og betaling
 • Stamdata og kontaktpersoner for leverandører samt rekvisitioner, køb og betaling
 • Personoplysninger, som du i øvrigt giver ved henvendelse til os via e-mails, breve eller telefon

 

Vi benytter kun personoplysningerne til de nævnte formål, og vi indsamler kun de oplysninger, som er nødvendige til opfyldelse af formålet.

For ansatte og fratådte medarbejdere henvises til den udleverede skrivelse i.h.t. vores oplysningspligt om behandling af persondata under ansættelsen.

 

Opbevaring og sletning

RDF Group har indført følgende overordnede retningslinjer for opbevaring og sletning af personoplysninger:

 • Personoplysninger opbevares i fysiske mapper, i IT-systemer og på eksterne servere i Danmark.
 • Personoplysninger opbevares kun så længe det er nødvendigt for formålet med behandlingen, og som maksimum i 5 år plus løbende regnskabsår jf. bogføringslovens krav om opbevaring af regnskabsmateriale, hvorefter de slettes/destrueres, med mindre det er nødvendigt, at oplysningerne opbevares i længere tid. Dette kan ekempelvis være tilfældet ved forsvarelse af retskrav.
 • Personoplysninger for medarbejdere slettes fem år efter endt ansættelse, og personoplysninger om ansøgere, både uopfordrede og rekrutterede, slettes efter seks måneder.

 

Videregivelse

Almindelige personoplysninger om kunder og leverandører kan blive videregivet til transportfirmaer, speditører, teleselskaber, kreditforsikringsselskaber, banker og revisorer.

Videregivelse af personoplysninger om medarbejdere fremgår af den udleverede skrivelse i.h.t. vores oplysningspligt om behandling af persondata under ansættelsen.

Herudover videregives personoplysninger ikke til tredjepart med mindre vi har aftalt det med dig i forbindelse med indsamlingen eller indhenter samtykke fra dig efter at have informeret om, hvad dine data vil blive brugt til.

 

Cookies til webshoppen

Cookies er en lille datafil, som gemmes på din computer når du besøger en hjemmeside. Cookies er såkaldte huskebrikker, som internettet benytter sig af for at gøre det lettere at ”genkende” dig, når du vender tilbage til en hjemmeside. En Cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

Vi anvender cookies på vores webshop med det formål at optimere hjemmesiden og dens funktionalitet.

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender.

 

Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider eller til integrerede sites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre hjemmesider, opfordres du til at læse indehavernes politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante politikker.

 

Databehandlere

RDF Group benytter udelukkende databehandlere, som kan garantere, at de vil gennemføre de passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til opfyldelse af den til enhver til gældende persondataretlige regulering.

 

Datasikkerhed

RDF Group har vedtaget interne regler om datasikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til Dem.

Vore IT-leverandører sørger løbende for, at vores IT-udstyr er opdateret og har installeret passende sikkerhedsforanstaltninger, herunder firewall og virusbeskyttelse.

 

Brud på persondatasikkerheden

I tilfælde af brud på persondatasikkerheden anmelder RDF Group hurtigst muligt og inden 72 timer bruddet til Datatilsynet. I tilfælde hvor bruddet indebærer en høj risiko for de personer, om hvem RDF Group behandler personoplysninger, vil vi underrette disse om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

 

Rettigheder

RDF Group varetager den registreredes rettigheder, herunder retten til indsigt, tilbagetrækning af samtykke, berigtigelse og sletning, og orienterer de registrerede om virksomhedens behandlinger af personoplysninger.

Ønsker du som registreret person at klage over vores behandling af dine persondata kan det ske til Datatilsynet. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på: www.datatilsynet.dk.

 

Ændring af oplysninger mv.

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på: info@royaldanishfish.com. I så fald undersøger vi sagen og giver dig svar så hurigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget henvendelsen.

DanskEnglish
Novagraf A/S