UDSÆTNINGER AF ÅL - 2011

11-08-2011

Den 29. juli var store udsætningsdag ved blandt andet Vejle Å. Sætteål fra Royal Danish Fish´s opdrætsanlæg vendte tilbage til friheden og den store natur. Billederne her viser medlemmer fra sportsfiskerforeningerne ved Vejle Å, som stillede op med biler, trailer, store baljer og masser af arbejdskraft. Både medlemmer fra foreningernes juniorafdeling og seniorer gav en hånd med. Udgangspunktet for denne del af projektet var Vejle Sportsfiskerforenings flotte klubhus midt i ådalen. Samme dag blev der også udsat ål i Nordjylland og i det sønderjyske. I alt blev der udsat 2 millioner stk. ål i danske søer og vandløb.

DTU Aqua har desuden udsat 25.000 stk. ål, som er mærket - så det er muligt at følge deres videre liv. Det vil på sigt give mulighed for at vurdere effekten af udsætning af sætteål. De mærkede ål er også opdrættet på Royal Danish Fish's opdrætsanlæg, Aquaculture i Hanstholm.

 

    

   

   

   

   

   

Se også Minister udsætter ål...

TV-klip om udsætninger i Hald Sø...

 

DanskEnglish
Novagraf A/S