THY-VIRKSOMHED NOMINERET TIL CSR-PRIS

17-10-2012


Royal Danish Fish Group fra Hanstholm er netop blevet nomineret til den prestigefyldte pris for bæredygtighed CSR Strategy -100 prisen” ved CSR AWARDS 2012. Prisen er særlig, fordi den ikke kan søges, men bliver givet til en af de nominerede virksomheder til de øvrige priser ved CSR AWARDS. Royal Danish Fish Group er også nomineret til CSR-prisen ”Global Partnership” for deres bæredygtige partnerskab inden for fiskeopdræt i Ghana.

Det er Dansk Standard, der uddeler CSR Strategy -100 prisen, som tildeles en virksomhed med under 100 medarbejdere, der i særlig grad har arbejdet med en strategi for bæredygtighed, der omfatter hele virksomheden – lige fra den daglige drift til det færdige produkt eller ydelse.

- Royal Danish Fish Group er nomineret, fordi CSR strategien er forankret i hele forretningen, både udvikling, drift og omsætning. Med miljøforsvarlige produktionsmetoder viser Royal Danish Fish Group vejen for en branche i vækst, og demonstrerer, at det kan betale sig at drive bæredygtig forretning i både Danmark og Ghana baseret på etiske, sociale og miljømæssige principper og med inddragelse af lokalsamfundet, siger Anne Hasløv Stæhr, adm. direktør i Dansk Standard.

Royal Danish Fish Group har overført miljøvenlige og socialt bæredygtige produktionsmetoder til Ghana inden for fiskeopdræt og produktion af Tilapia til det lokale marked. Løn og arbejdsvilkår er i top, påvirkning af miljøeter minimal og relationerne til lokalsamfundet er funderet på respekt og bæredygtige relationer, der samtidig skaber forudsætningerne for det lokale kundegrundlag.

- Nomineringen er et stort skulderklap til hele vores virksomhed både ledere og medarbejdere og den forskel, vi gør hver eneste dag. CSR og fokus på ansvarlighed er for os ikke kun en del af strategien, men selve strategien for vores partnerskab i Ghana.CSR er ikke bare noget vi snakker om, men noget vi viser i ord og handling, og som omgivelser og ansatte oplever som en naturlig del af hverdagen, fortæller Mogens Mathiasen, CEO i Royal Danish Fish Group.

Når Dansk Standard uddeler en CSR-strategi pris, der kobler lige netop små og mellemstore virksomheder sammen med strategi, er det ingen tilfældighed:

- CSR er i mange virksomheder noget, der enten ligger indlejret implicit i kulturen eller, ’noget, man bare gør’. Med prisen håber vi på at få endnu flere af de gode historier frem fra mindre virksomheder, der som Royal Danish Fish Group formår at sætte et mere strategisk præg på deres indsats for at understøtte den bæredygtige forretningsmodel, innovation og udvikling, fortæller Anne Hasløv Stæhr.

Med en strategisk indsats i forhold til CSR kan virksomheden nemlig sikre, at dens CSR-aktiviteter er koblet til forretningsstrategien, at alle arbejder mod de samme mål, og at de væsentligste interessenter er involveret for at sikre en proaktiv indsats.

- Vi ved, at implementeringen af standarder kan være en hjælp i forhold til den strategiske indsats i en lille virksomhed, fordi det bevirker, at processer og procedurer allerede er på plads, når virksomheden vokser, og at det er en naturlig del af kulturen at arbejde med kontinuerlige forbedringer og løbende følge op, siger Anne Hasløv Stæhr.

Om CSR STRATEGY -100 Prisen CSR Strategy -100 prisen uddeles af Dansk Standard til CSR Awards 2012, som afholdes den 13. og 14. november på Alsion i Sønderborg. Dansk Standard har udviklet en dansk standard for CSR, DS 49001, der gør det muligt for virksomheder i alle størrelser at arbejde strategisk med CSR. Standarden for CSR fastsætter et minimumsniveau for CSR-arbejdet og kræver, at man kontinuerligt forbedrer sin indsats. Prisen gives til en virksomhed med færre end 100 ansatte, der arbejder med CSR som en forankret del af strategien.

Tre virksomheder er blevet nomineret til CSR STRATEGY -100 • Juryen består af:
• Jacob Zeuthen, miljøchef, Dansk Erhverv
• Anne Mette Christiansen, CSR and Sustainability Expert, CSR Greenland
• Henning Høy Nygaard, Manager Business Development & CSR, Håndværksrådet

Om Royal Danish Fish Group
Royal Danish Fish Group med hovedsæde i Hanstholm skaber gennem deres opdrætsanlæg i Ghana, Westh African Fish beskæftigelse og livsgrundlag for omkring 400 familier. Dertil kommer følgeindustrier i lokalområdet. Virksomheden er som det første opdrætsanlæg i verdenblevet certificeret og lever op til kravene i SustainableEel Standard, der stiller hårde krav til indfangning, opfodring og håndtering af ål.

DanskEnglish
Novagraf A/S