NYHED: DE EUROPÆISKE ÅLE-BESTANDE ER STEGET

19-08-2020

 

DE EUROPÆISKE ÅLE-BESTANDE ER STEGET

 

De er steget med det som man betegner som »en statistisk signifikants« siden 2011, hvilket bekræftes i en uafhængig rapport, der er offentliggjort i dag.

ICES-rådgivning om fiskeriet, fangsten og indsatsen for den europæisk ål, som er udgivet af Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) afslører, at rekrutteringen, dvs. antallet af glasål der kommer ind i de europæiske farvande er ophørt med at falde. Hvilket modsat, ellers har været kendetegnende for den udvikling der har varet siden begyndelsen af 1980’erne.

 

Europæisk rekruttering af ål fra 1960 til 2019

Data fra hele 46 stationer i det vestlige Europa er blevet analyseret. Hvorved den fælles tendens udtrykkes som et indeks, idet gennemsnittet fra 1960 til 1979 repræsenterer 100%. Der er blevet beregnet separate indekser for Nordsøområdet og resten af ​​Europa (andetsteds)

Statistiske analyser af perioder fra 1980 til 2019 viser, at der var en ændring i tendensen til rekrutteringsindeks for glasål i 2011. rekrutteringen er nu ophørt med at falde og er istedet steget i perioden 2011 til 2019 med en statistisk signifikant forskel fra nul. Det højeste punkt i perioden 2011 til 2019 var i 2014. For unge ål var det sidste femårs gennemsnit en stigning på 8,7 procent.

Andrew Kerr, formand for SEG (The Sustainable Eel Group) siger i en kommentar til den gode nyhed. »SEG glæder sig meget over den opmuntrende meddelelse fra ICES om, at rekrutteringen af ​​europæisk ål nu igen stiger. Vi mener, at denne positive nyhed både skyldes åle-forordningen, men også EU’s medlemslandenes samlede indsats. Dette er et bevis på, at internationalt samarbejde, uanset hvor vanskeligt det end måtte være og fungere, for en art som den europæiske ål, har været helt afgørende. Vi håber, at kombinationen af det tværfaglige arbejde, vil være en inspirationskilde for andre.«

Den europæiske ål begynder sit liv i Sargassohavet nær Bermuda, hvorefter larverne føres 6.000 km via Golfstrømmen og de atlantiske strømme til den europæiske kystlinje, hvor de bliver til glasål. Glasålene vandrer op ad floderne, hvor de siden vender tilbage fra som sølv-ål. Ingen har endnu været vidne til den europæiske åle-avl i naturen, som istedet menes at finde sted i Sargassohavet.

Antallet af ål, der når til Europa, faldt dramatisk i perioden mellem 1980 til 2011 på grund af en kombination af overfiskeri, forurening og menneskelig infrastruktur (såsom dæmninger og afvandinger), der blokerede for Aalens naturlige migration. Siden 2010 er arten blevet klassificeret som »kritisk truet« af IUCN og er opført i tillæg II til konventionen om international handel med truede arter af vilde dyr og planter (CITES).

 

 

Glasål kan indbringe ca. 2000 kroner pr. Kg, hvilket skaber en indbringende, men ulovlig handel.

Den ulovlige handel med europæiske ål har også undergravet artens genopretning, hvilket har ført til en øget indsats med bekæmpelsen af åle-handel. Tidligere denne uge afslørede EUROPOL, at der er beslaglagt 5.789 kilogram indsmuglede ål i Europa, og 154 mennesker er i den anledning blev arresteret i fiskesæsonen mellem 2018 til 2019, som et resultat af Operation »Lake« og Operation »Fame«. Med en estimeret værdi på ca. 2.000 kr. pr. Kg indbragte de indsmuglede åls værdi over 11,5 millioner. Aktionen samlede 10 europæiske lande i bestræbelserne på at koordinere og hæmme den ulovlige handel med europæisk ål.

I en kommentar til en opdatering om den ulovlige europæiske åle-handel i juni sagde Jose Antonio Alfaro Moreno, driftsspecialist hos EUROPOL: »Alle arrestationer er sket i Europa, men overvejende i Spanien, Frankrig og Portugal.

Glasålene bliver handlet ud af EU og sat på åle-bedrifter i Asien, hvorfra de igen returnerer til lande som USA, Canada og EU.

Men udviklingen af ​​en teknologi, som kan stedbestemme Aalens oprindelsessted, er brugt til overvågning af ålens DNA. Og netop dette har givet os mulighed for at bevise, at den europæiske ål kommer fra Asien. Vi har også samarbejdet med EU-håndhævelsesgruppen og EU’s Food Fraud Network. De mennesker, der er arresteret i Europa, kan kun betegnes som værende krybskytter og medlemmer af andre kriminelle netværk. Vi har ikke kun haft fokus på de kriminelle netværk, men har fra år til år fået flere deltager-lande med i aktionerne. I år har arbejdet også indkluderet lande som Kroatien, Tjekkiet, Tyskland, Schweiz og Makedonien.«

 

Nyhed er udlånt af FiskerForum: https://fiskerforum.dk/nyhed-de-europaeiske-aale-bestande-er-steget/

 

DanskEnglish
Novagraf A/S