FAKTA VEDR. SUSTAINABLE EEL STANDARD OG SUSTAINABLE EEL GROUP

24-12-2011

Royal Danish Fish, Hanstholm

I en artikel i Politiken d. 23. december 2011 fremgår det, at en række supermarkedskæder sælger pakker med røget ål, mærket ”Sustainable Eel Standard” - på dansk ”certificeret bæredygtig ål” (http://politiken.dk/tjek/tjekmad/article1487882.ece). Pakkerne, der er produceret af Royal Danish Fish, er ifølge artiklen en ”grov vildledning af forbrugerne”, idet den europæiske ål i naturen er udrydningstruet
(citat Gitte Seeberg, WWF Verdensnaturfonden).
 

Her er fakta omkring mærkningen Sustainable Eel Standard:
Sustainable Eel Standard er verdens eneste certificering af ansvarligt opdræt af ål i såkaldte akvakulturanlæg. Certificeringen foretages af Sustainable Eel Group under ledelse af den uafhængige tredjepart MacAlister Elliott & Partners Ltd. i Hampshire, England.
 

Sustainable Eel Group består af en række miljøorganisationer, græsrodsbevægelser, videnskaben, politikere og industrien, og blandt mange andre sidder WWF Verdensnaturfonden Frankrig med i den styregruppe, der afgør, hvilke åleproducenter der må anvende betegnelsen Sustainable Eel Standard Certified. P.t. er Royal Danish Fish verdens eneste producent, der lever op til Sustainable Eel Groups strenge krav.
 

I alt er 13 lande repræsenteret i Sustainable Eel Group, og det er ikke Sustainable Eel Group selv, men den uafhængige tredjepart MacAlister Elliott & Partners Ltd., der definerer standarden. Åleopdrætsindustrien har ingen indflydelse på hverken tildeling eller indholdet af standarden. Målet med Sustainable Eel Standard er at øge bestanden af den truede europæiske ål, og Sustainable Eel Standard er det hidtil vigtigste værktøj til at sikre en ansvarlig produktion af ål.
 

Sustainable Eel Standard omfatter blandt andet:
· Krav om brug af de mest skånsomme metoder til fangst af glasål
· Krav om lav dødelighed under opdræt
· Brug af fiskemel/olie i foderet fra en bæredygtig kilde
· Optimal udnyttelse af foderet og dokumentation for indhold af dioxin m.v.
· Overholdelse af gældende krav for miljøbelastning
· Håndtering, transport og aflivning af fisk under hensyntagen til fiskenes trivsel
· Aktiv medvirken til ophjælpning af ålebestanden ved opdræt af udsætningsfisk
 

Royal Danish Fish genudsætter årligt mere end to millioner ål i den danske natur. Denne genudsætning sker gennem Fødevarestyrelsen, der kontrollerer, at ålene er sunde og raske, før de udsættes. Desuden bestemmer Fødevarestyrelsen, i hvilke søer og vandløb ålene skal udsættes. For hver gang en ål fra Royal Danish Fish havner på middagsbordet, slippes der fem levende ål tilbage i naturen.
 

Danmark og Sverige var tidligere alene om at udsætte ål i naturen, men med den nye EU restocking-plan, deltager alle EU-medlemslande. Det har medført, at der årligt udsættes ca. 20 millioner ål i naturen i Danmark, Tyskland, Holland, Sverige, England, Polen og Frankrig.
 

Som beskrevet flere steder i dagspressen fanges der også i år mange vilde ål i de danske farvande, og seneste DTU Aqua-rapport fra Roskilde fjord bekræfter, at genudsætning af ål har en positiv effekt på bestanden af den europæiske ål. Med det mål fremover at skaffe bedre dokumentation for ålens vandring efter udsætning i naturen har DTU Aqua i 2011 udsat 2 x 25.000 stk. ål med chip, hvorved deres vandring via satellit kan følges i de kommende år.
 

CITES (konvention om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter) har besluttet at forbyde eksport af glasål til Kina. Efter den beslutning er fangsten af glasål i Europa faldet med ca. 70 procent - fra tidligere ca. 100 tons til nu ca. 15-20 tons. Der er registreret masser af glasål i franske og engelske floder, hvilket vidner om, at der også fra naturens side bliver flere og flere ål i de europæiske vandløb. Den naturlige overlevelse på ca. 2 procent på glasål i naturen skal sammenlignes med ål, der udsættes efter opfodring, hvor overlevelsesprocenten er helt oppe omkring 70.
 

Sustainable Eel Standard indeholder langt strengere krav end MSC-mærket, der blandt andet kendes fra supermarkedernes dåser med tun. Hvor MSC-mærket dokumenterer den geografiske lokation for fangst og håndtering, m.v., er både dokumentation og sporbarhed væsentlig bedre efter Sustainable Eel Standard. Det skyldes, at ovenstående krav gælder, helt fra ålen er en lille glasål, til den slagtes.
 

Nogle af verdens førende forskere er danske, og den seneste landvinding er, at det er lykkedes at få larverne til at leve i op til 18 dage, hvilket er et fremskrift. Japanske forskere er desuden lykkedes med at tilføre foder og dermed sikre en endnu længere levetid. Danske og japanske forskere samarbejder tæt på området, og forskningen sker i regi af DTU Aqua.
 

Sustainable Eel Group består af en række nøglepersoner, herunder:
· Andrew Kerr, tidligere formand for South West Wildlife Trust og Gloucestershire Wildlife Trust
· Dr. Matt Gollock fra Zoological Society of London
· Dr. Julian Jones fra Wildlife Trust
· Dr. Miran Aprahamian fra Environment Agency (tidligere ICES-medlem)
· Dr. Alan Walker, CEFAS (nuværende ICES-medlem)
· Dr. Robert Rosell Agri-Food & Biosciences Institute (nuværende ICES-medlem)
· Dr. Vin Fleming, Joint Nature Conservation og det britiske medlem af CITES
· Dr. Christopher Moriati (tidligere formand for ICES EIFAC)
· Didier Moreau, WWF France
 

For yderlige oplysninger, se www.SustainableEelGroup.com eller kontakt Mogens Mathiasen, adm. direktør Royal Danish Fish, tlf. 96 55 07 04 / 22 10 02 40 / mma@royaldanishfish.com
 

DanskEnglish
Novagraf A/S