BEDST AT VÆRE ÅL I DANMARK OG SVERIGE

08-08-2011

Danske og svenske erfaringer med udsætning af ål er positive. Biologer og ålefiskere er enige. Udsætninger af ål virker faktisk. Mens nedgangen i fangsterne af ål har været drastisk i hele Europa – er den væsentlig mindre i eksempelvis Danmark og Sverige. Det skyldes formodentlig at de to skandinaviske lande har en tradition for fiskepleje og har udsat ål gennem mange år.


I perioden 2000 – 2006 lavede DTU Aqua en undersøgelse af effekten af udsætninger af ål i Roskilde Fjord. Forsøgsfiskeriet efter de mærkede ål foregik med hjælp fra fritidsfiskere, erhvervs- og bierhvervsfiskere. I år 2000 og 2001 blev Amatør- og Fritidsfiskernes fangster af både måls-ål og undermåls-ål i Roskilde Havn undersøgt, men fra 2002 tog undersøgelserne udelukkende udgangspunkt i fangsterne af ål over mindstemålet på 35,5 cm, som blev landet af erhvervs- og bierhvervsfiskere i Jyllinge.


Undersøgelsen viste en klar tendens. Nedenstående er et citat fra rapportens konklusion:
”Sammenfattende kan det konkluderes at udsætning af ål i Roskilde Fjord giver en positiv effekt på fiskeriet og på blankåludtrækket til Kattegat. De små udsatte ål bliver i høj grad i udsætningsområdet, vokser godt og har høj overlevelse. Derfor syntes det klart at udsætning af de mindste sætteål, som anvendes i fiskeplejen, giver god mening både økonomisk og økologisk. Hvorvidt lignende udsætninger i andre danske fjorde har samme rentabilitet er et åbent spørgsmål.”

Kilde: DTU Aqua-rapport nr. 230-2010 - Effektvurdering af åleudsætninger i Roskilde Fjord
Af Michael Ingemann Pedersen
 

 

DanskEnglish
Novagraf A/S