ANSVARLIG AKVAKULTURANLÆG

17-04-2012

Royal Danish Fish har et af verdens største og mest ansvarlige akvakulturanlæg til opdræt af ål på land. Anlægget er, som det eneste i verden, godkendt og certificeret efter den internationale Sustainable Eel Standard, der har de skrappeste certificeringskrav i hele fiskeindustrien.


I det nordvestlige Danmark ligger et af verdens største akvakulturanlæg til opdræt af ål på land. Den danske virksomhed Royal Danish Fish har opdrættet ål siden 1984, og virksomheden afsatte i 2011 875 ton ål til det danske og internationale marked.

Akvakulturanlægget er ikke blot et af verdens største, men også det mest ansvarlige. Royal Danish Fish er som den første og eneste producent i verden blevet godkendt og certificeret efter Sustainable Eel Standard.
Det er det uafhængige konsulentfirma MacAlister Elliott & Partners Ltd. (MEP), der definerer standarden og de strenge krav til åleopdræt, og det er også MEP, der vurderer, hvem der lever op til standarden. MEP har i mere end tre årtier været et af verdens førende konsulentfirmaer inden for fiskeindustrien, og målet med certificeringen er at øge bestanden af den europæiske ål. Sustainable Eel Standard er således det hidtil vigtigste værktøj til at sikre en ansvarlig produktion af ål.

Når MEP har godkendt en virksomhed, som opfylder de strenge krav, bliver certificeringen underskrevet af den internationale Sustainable Eel Group, som består af en række miljøorganisationer, græsrodsbevægelser, videnskaben, politikere og industrien fra i alt 13 lande.

- Vi har levet op til de fleste af MEPs krav i mange år. De er nemlig ikke anderledes end de mål, vi selv satte, da vi begyndte vores produktion af ål. Den europæiske ål er presset, og vi valgte helt bevidst fra begyndelsen, at vi ikke ville være en del af problemet - men en del af løsningen. Det er derfor et stort skulderklap for os, at vi som den første og eneste virksomhed kan tilbyde ål certificeret efter Sustainable Eel Standard, siger adm. direktør Mogens Mathiasen.

Sustainable Eel Standard har de skrappeste certificeringskrav i hele fiskeindustrien og overgår langt kravene i den mere gængse certificering MSC (Marine Stewardship Council), der kun stiller krav til måden, selve fiskeriet foregår på.


En del af løsningen
Standarderne i Sustainable Eel Standard går endnu længere og omfatter blandet andet krav til lav dødelig under opdræt, overholdelse af gældende krav for miljøbelastning, håndtering af fisk under hensyntagen til fiskenes trivsel og en aktiv medvirken til at øge ålebestanden ved opdræt af udsætningsfisk.

Royal Danish Fish tager stort hensyn til miljøet i sin produktion ved at benytte en teknologi, hvor recirkulerende anlæg genanvender op til 98 procent af vandet, hvilket nedsætter forureningen væsentligt. Samtidig har Royal Danish Fish en meget aktiv genudsætningspolitik for åleyngel. Tilsammen udsatte de danske åleproducenter mere end to millioner ål i 2011. Denne udsætning sker gennem Fødevarestyrelsen, der kontrollerer, at ålene er sunde og raske før genudsætningen. Fødevarestyrelsen bestemmer desuden, i hvilke søer og vandløb ålene skal udsættes. For hver gang en ål fra en dansk producent havner på middagsbordet, slippes der fem levende ål tilbage i naturen.

- Det er der sund fornuft i for os, for mens overlevelsesprocenten i naturen er meget lille, er den rigtig god i vores recirkulerende anlæg. På sigt vil en del af de udsatte ål blive genfanget som voksne, og en del af dem vil forhåbentligt vandre tilbage til Sargassohavet ved Nordamerika for at sikre den næste generation. Vi føler et stort ansvar for at være med til at sikre bestanden af ål, så det har vi hele tiden for øje både i forhold til genudsætning og ved at yde finansiel støtte til forskningsprojekter, der forsøger at få ål til at gyde i fangenskab. Det vil give os et alternativ til at fange glasål, slutter Mogens Mathiasen.

 

DanskEnglish
Novagraf A/S