ÅLEUDSÆTNINGER I KARREBÆKSMINDE FJORD VISER FLOTTE RESULTATER

15-01-2014

75.000 ål sat ud i fjorden og ålene vokser hurtigt

 

Ål. Foto: Michael Ingemann Pedersen.

 

På det sydvestlige Sjælland ligger Karrebæksminde Fjord, som altid har haft en stor bestand af ål. Og det forstår man godt, for fjorden er som skabt til ålen: den er stor og lavvandet, og Susåen løber ud i den. For ålen betyder det, at der er god plads, og at der er mulighed for at trække op i ferskvand, som nogle ål gør. 

 

I de senere år er der tilmed kommet rigtig meget plantevækst på bunden af fjorden. Vandplanterne giver gode skjulesteder, hvor ålen kan gemme sig for dens fjender, ikke mindst skarven, og her kan ålen æde af de rejer, kutlinger, hundestejler og fiskeyngel, som skjuler sig i stort tal i vegetationen.  

 

75.000 ål sat ud i fjorden

I 2011 og igen i 2012 besluttede DTU Aqua at sætte en større mængde sætteål ud i Karrebæksminde Fjord. I alt blev 75.000 ål udsat. De var omkring 13 cm lange og vejede omkring 3,5 g. Inden udsætningen blev alle ålene mærket med et meget lille ikke-synligt CW-mærke (se forklaring i faktaboks), som kun forskerne fra DTU Aqua kan genfinde med en speciel scanner. Selve udsætningen blev ledet af DTU Aqua med stor hjælp fra lokale ildsjæle. 

Læse mere her...

DanskEnglish
Novagraf A/S