TIDLIGERE MINISTER UDSÆTTER ÅL


2 millioner ål på vej ud i den danske natur. For hver gang en ål havner på middagsbordet - slippes der fem levende ål tilbage med tak for lån. Det er der sund fornuft i - for mens overlevelsesprocenten i naturen er meget lille er den rigtig god i det recirkulerede anlæg i Hanstholm.
Tidligere Fødevareminister Henrik Høegh gav selv en hånd med da der, den 20. august 2010, skulle udsættes sprællevende ål i Horsens Fjord. Ålene der havde haft en tryg opvækst på Royal Danish Fish’s opdrætsanlæg Aquaculture, svømmede ud i de nye omgivelser. På sigt vil en del af dem blive genfanget som voksne ål og en del af dem vil forhåbentlig vandre tilbage til Sargasso Havet for at sikre næste generation.
Med udsætningen i Horsens Fjord nåede Fødevareministeriet op på at genudsætte knapt 2 millioner ål i 2010 – hvilket er en fordobling i forhold til 2009. De massive udsætninger er del af en langsigtet indsats, som Danmark gør for at sikre genopretning af den europæiske ål.  Egon Folmer, som er formand for Danske Åleproducenter siger:
”Jeg finder det positivt at Fødevareministeriet, danske åleopdrættere og danske fritidsfiskere samarbejder omkring genudsætning af ål – og at vi leverer et synligt bevis på, at også indenfor åleproduktion, skal der såes før at der kan høstes! Der er ingen som har større interesse i genopretning af bestanden af europæiske ål, end os i erhvervet. Danske åleproducenter har gennem de seneste 12-15 år været blandt de største aktører i Europa, både hvad angår opdræt af ål og udsætning af sætteål (små ål på 2-10 gram) i naturen i Danmark, Tyskland, Italien m.fl. Ifølge DTU Aqua og internationale forskere har genudsætning af ål en positiv effekt for den fremtidige ålebestand. For hver ål som danske producenter i fremtiden låner fra naturen giver man knap 5 tilbage.”


Læs også om åleudsætning i 2011...

Se TV-klippet om udsætning af ål i Hald Sø...
 

DanskEnglish
Novagraf A/S