ROYAL DANISH FISH A/S - FØRSTE ÅLEOPDRÆT I VERDEN DER GODKENDES AF NY STANDARD FOR ANSVARLIG PRODUKTION

 

Det var Royal Danish Fish A/S, der løb med en stor del af opmærksomheden, da organisationen Sustainable Eel Group den 19. maj ved en event på Fishmongers’ Hall i London præsenterede deres helt nye standard for ansvarlig produktion af europæisk ål. Den danske virksomheds åleopdræt, Aquaculture, er nemlig i øjeblikket det eneste i verden, der lever op til de strenge krav i Sustainable Eel Standard.
 
 
 
 
”Vi er naturligvis meget glade og stolte,” siger administrerende direktør Mogens Mathiasen. ”Men faktisk har vi levet op til de fleste af disse krav i mange år. De er nemlig ikke anderledes end de mål vi satte os selv, da vi startede produktionen af ål. Den europæiske ål er presset, og vi valgte fra starten at vi ikke ville være en del af problemet – men i stedet være en del af løsningen. Alligevel er det en stor dag, både for vores virksomhed og for den europæiske ål. Det var også en stor glæde at vores leverandør af glasål blev godkendt af Sustainable Eel Standard.”

Sustainable Eel Group er en organisation, der gennem samarbejde mellem miljøorganisationer, politikere, græsrodsbevægelser og erhvervsliv arbejder på at ophjælpe bestanden af den europæiske ål. Den foreløbige kulmination på en lang og målrettet indsats er lanceringen af Sustainable Eel Standard – som er et værktøj, der skal sikre en ansvarlig produktion af ål. Standarden bliver fulgt op af en mærkning af produkter, der opfylder Sustainable Eel Groups krav til ansvarlig produktion. Mærkningen garanterer eksempelvis at:

• der er brugt de mest skånsomme metoder til fangst af glasål
• der er lav dødelighed under opdræt
• fiskemel/olie i foderet kommer fra en bæredygtig ressource
• foderet udnyttes optimalt
• miljøbelastningen overholder gældende krav
• håndtering, transport og aflivning af fisk tilgodeser fiskenes trivsel
• virksomheden aktivt hjælper med at ophjælpe fiskebestanden – evt. ved opdræt at udsætningsfisk
 
 
Selve certificeringen efter Sustainable Eel Standard er foretaget af en uafhængig tredjepart nemlig MacAlister Elliott & Partners ltd i Hampshire, hvilket betyder en ekstra blåstempling af Royal Danish Fish A/S.

 Lars Lynge, produktionschef på Aquaculture, med dokumentation for at Royal Danish Fish lever op til kravene i Sustainable Eel Standard. Til højre ses Peter Wood fra UK Glass       Eel ltd., som leverer glasål til den danske virksomhed.

 
DanskEnglish
Novagraf A/S